Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
8030

RF-single door

Սառնարան մեկ դուռ

HISENSE

RS12DR-WHITE

HISENSE Սառնարան մեկ դուռ RS12DR-WHITE |

Պատվիրել օնլայն: Առաքում | Սառնարան մեկ դուռ RS12DR-WHITE


77900.00
77900.00
HISENSE Սառնարան  մեկ դուռ RS12DR-WHITE