Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 19-21.7%
 • Վարկի փաստացի տոկոսադրույք- 20․7-23․94%
 • Սպասարկման ամսական վճարը՝ 0%
 • Մարման ժամկետը - 3-48 ամիս
 • Վարկի գումարը՝ 30.000-5.000.000 ՀՀ դրամ
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ կամ ID
 • Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 70 տարեկան անձանց
 • Վարկը տրամադրվում է նաև փաստացի գրանցում ունեցող անձանց , ԼՂՀ-ի և ՌԴ քաղաքացիներին
 • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

Կայք www.inecobank.am

Հեռ։ (010)510-510


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Մարման ժամկետը՝ մինչև 36 ամիս
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ կամ ID
 • Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 65 տարեկան անձանց
 • Վարկի գումարը՝ 30.000-1500000 ՀՀ դրամ
 • Ամսական սպասարկման վճարը (0․99%)36ամիս կամ տարեկան տոկոսադրույք 21.5%)3-36ամիս
 • Վարկի փաստացի տոկոսադրույք- 23- 24%
 • Վարկը տրամադրվում է նաև փաստացի գրանցում ունեցող անձանց
 • Ապառիկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ անձանց, դրական վարկային պատմության հիման վրա
 • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

Կայք www.unibank.am

Հեռ։ (+374 10)592-259 (+374 10)595-555


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ կամ ID(անհրաժեշտության դեպքում ՝ նաև վկայական)
 • Կենցաղային տեխնիկա` մարման ժամկետը 3-60 ամիս: Տոկոսադրույքը 0% կամ 21․5%
 • Վարկի փաստացի տոկոսադրույք- 23․80 -23․95%
 • Ամսական միջնորդավճար 0% կամ 0.99% ( եթե ժամկետը 3-36 ամիս է) , 1.01% (եթե ժամկետը 37-60 ամիս է)
 • Բջջային հեռախոս Մարման ժամկետը 3-36 ամիս: Տոկոսադրույքը 0% կամ 21․5%
 • Ամսական միջնորդավճար 0% կամ 0.99% ( եթե ժամկետը 3-24 ամիս է) , 1. % ( եթե ժամկետը 25-36 ամիս է )
 • Վարկը տրամադրվում է 18(իգկ․)20(ար․ ) մինչև 70 տարեկան անձանց
 • Վարկը տրամադրվում է ՀՀ բոլոր մարզերի բնակիչներին, նաև ԼՂՀ քաղաքացիներին նաև ՌԴ և այլ երկների քաղաքացիներին, որոնք հաշվառված են ՀՀ-ում
 • Վարկի գումարը՝ 30.000-4 500 000 ՀՀ դրամ (Բջջ․ 30 000-1 000 000)
 • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

Կայք www.vtb.am

Հեռ։ +(374 8000) 87-87


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր կամ ID
 • Վարկը տրամադրվում է 20 մինչև 65 տարեկան անձանց
 • Վարկի գումարը՝ 26.000-3500000 ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը 21,6%
 • Վարկի փաստացի տոկոսադրույք- 23․80 -23․95%
 • Ամսական սպասարկման վճար՝ 0%
 • Մարման ժամկետը՝ մինչև 3-36 ամիս
 • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

Կայք www.acba.am

Հեռ։ +(374 10) 318-888


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Տարեկան անվանական տոկասադրույքը 21.5%
 • Վարկի փաստացի տոկոսադրույք- 23․5-24%
 • Կանխավճարը` սկսած 0%-ից
 • Մարման ժամկետը 6-36 ամիս
 • Վարկի գումարը՝ 100000- 3000000 ՀՀ դրամ
 • Վարկը տրամադրվում է 21 - 63 տարեկան անձանց, ովքեր ունեն դրական վարկային պատմություն
 • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

Կայք www.evoca.am

Հեռ։ +(374 10) 605-555


ՎԵԼՈՔՍ» ՎՄ ՍՊԸ - «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՓԲԸ

 • Ապառիկ վաճառք առանց բանկ այցելության
 • Անվանական տոկոսադրույք (վարկի մնացորդից)՝1-20%
 • Ամսական սպասարկման վճար (վարկի մնացորդից) 1%
 • Վարկի գումարը՝ Կենցաղային տեխնիկա՝ 50 000 – 1 500 000 ՀՀ դրամ
 • Կահույք՝ 50 000 – 1 500 000 ՀՀ դրամ
 • Բջջային հեռախոսներ՝ 50 000 – 1 000 000 ՀՀ դրամ
 • Կենցաղային տեխնիկա՝ 6 – 36 ամիս
 • Կահույք՝ 6 - 36 ամիս
 • Բջջային հեռախոսներ՝ 6 - 24 ամիս
 • Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 65 տարեկան անձանց
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոցիալական քարտ կամ ID


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Կանխավճարը` սկսած 0%-ից
 • Մարման ժամկետը 1-60 ամիս
 • Վարկի գումարը՝ 30000 - 1700000 ՀՀ դրամ
 • Վարկը տրամադրվում է 20 - 68 տարեկան անձանց, ովքեր ունեն դրական վարկային պատմություն
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոցիալական քարտ կամ ID
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 21.5%
 • Վարկի փաստացի տոկոսադրույք- 23․80 -23․95%
 •  
 • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

Կայք www.aeb.am

Հեռ։ +374-8000-8686


ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Ապառիկ գնումներ` առանց բանկ այցելելու
 • Տարեկան տոկոսադրույքը՝ 21.5%
 • Վարկի փաստացի տոկոսադրույք- 0-23․95%
 • Կենցաղային տեխնիկա տրամադրվում է ապառիկով 50 000-3 000 000 դրամի սահմաններում, 6-48 ամիս մարման ժամկետով
 • Կահույք տրամադրվում է ապառիկով 50 000-5 000 000 դրամի սահմաններում, 6-60 ամիս մարման ժամկետով
 • Սմարթֆոններ և համակարգչային տեխնիկա` 50.000-1.000.000 դրամի սահմաններում 6-36 ամիս մարման ժամկետով
 • Ապառիկը տրամադրվում է հաճախորդի դրական վարկային պատմության հիման վրա
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ և սոցիալական քարտ
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը նախատեսված է 20-ից 65 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար:
 • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

Կայք www.ameriabank.am

Հեռ։ +(374 10) 56-11-11 +(374 12) 56-11-11